Legger grunnen for nye Sandnes-gauker

Du er her:
Legger grunnen for nye Sandnes-gauker

Risa AS vil med de kontraktene bedriften har i dag være engasjert i og rundt utbyggingen av Brattebø gård i Sandnes i til sammen to år. Her er det arbeid for enda mange år framover så flere kontrakter kan det bli.

Kontrakten med å opparbeide vei vann og avløp inn på det vel 600 mål store utbyggingsområdet Brattebø gård i Sandnes startet for rundt ett år siden. I løpet av den tiden er det kjørt vekk 150.000 kubikkmeter med myr og jord til tippen på Kluge. Like mye stein fra Skurve er kjørt inn og skaper sammen med sand og grus grunnlaget for et nytt byggefelt mellom Osli og Håbet i Sandnes. Helt hvor mange boliger som kommer har ikke anleggsleder for Risa AS Kai Tore Vatland oversikt over men antall meter med rør som de ansatte i Risa AS har gravd grøfter for har han kontroll på.

– Vi har nok lagt ned rundt én kilometer med rør men det er bare for hovedanlegget. Denne første kontrakten til Risa AS i prosjektet dreier seg om å etablere hovedinfrastrukturen inn på feltet. Selve delfeltene og det som kommer av grøfter tomteopparbeidelse og tilkomstveier i forbindelse med det blir lagt ut som egne entrepriser etter hvert. Selvsagt håper vi også å få en del av disse. Jeg tror nok neppe at hele feltet er bygget ut før i 2015 eller der omkring tenker Kai Tore Vatland høyt.

Undergang og rundkjøring
Bare med dagens kontrakter i og rundt Brattebø gård vil de ansatte i Risa AS ha arbeid her ut hele neste år. Hovedinfrastrukturen inn på byggefeltet er én av tre kontrakter de allerede har.

– Arbeidet med byggefeltet vil vare godt ut på våren neste år. I utgangspunktet skulle dette vært ferdig nå i høst men på grunn av at masseutskiftingsjobben ble mye større enn antatt har prosjektet tatt lengre tid trekker Vatland fram.

De neste kontraktene har oppstart på vinteren og våren og vil gå parallelt med ferdigstillelsen av byggefeltet.
– Den første som er en undergang under E 39 starter opp i februar. I mars regner vi med å være i gang med en rundkjøring som skal ligge på vei inn til feltet skisserer Kai Tore Vatland opp.

Byggeleder for Brattebø gård AS er Willy Engen som til daglig er ansatt i Sandnes kommune og nå leid ut til prosjektet. Han er godt fornøyd med Risa AS.
– Det er ryddige folk å samarbeide med og de gjør en god jobb. Det er liksom en jærsk «style» over det hele smiler Willy Engen.

Brattebø gård

Omfatter rundt 600 mål med boligutbygging mellom Håbet og Bråstein. Utbygger er Brattebø gård AS som eies 70 prosent av det kommunale Sandnes tomteselskap og 30 prosent av Block Wathne. Risa AS sine kontrakter er nå totalt 36 millioner kroner.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email