Mest mulig vei for pengene

Du er her:
Mest mulig vei for pengene

Bernt Herland prosjektleder i Statens Vegvesen vil gjerne ha flest mulig meter vei per krone men han forstår at Risa gjerne vil ha flest mulig kroner per meter vei.

Bernt Herland spøker litt med dette men er rask til å si hvor fornøyd han er med samarbeidet med Risa.
Vi er på Bømlo ved Røyksund. Her har Risa kontrakt på en del av Bømlopakken som totalt er på en milliard. Herland mener at de til nå har lagt ut kontrakter for cirka 1/3 av dette beløpet. Øyvind Stange er driftssjef hos Risa og ans- varlig for prosjektet som innebærer utvidelse av en veistrekning på 1400 meter. Det skal bygges sykkel og gangsti i tillegg til at det legges ny vann og spillvannsledning.
- Det er viktig for oss at arbeidet utføres med god kvalitet og uten juks. Vi setter vår ære i å gjøre jobben skikkelig sier Øyvind.
Herland fra Vegvesenet framhever den gode dialogen det har vært med de som bor i området. Veien har bare vært stengt i korte perioder ved sprenging.
I perioden Risa har jobbet med dette prosjektet har det ikke vært noen skader.
- Prosjektet er i rute og vi regner med å være ferdig til sommerferien sier Øyvind.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email