Nødstopp for Statnett

Du er her:
Nødstopp for Statnett

Kommunikasjonen mellom byggherre og oss har vært super sier Wiggo Boltland. Han har ansvaret for den jobben Risa utfører for Statnett på Feda. Her har vi sprengt ut og klargjort tomta for en fasekompensator.

Det spesielle med denne jobben ar at vi jobber tett på høyspent og det kan i noen tilfeller bety ekstra tiltak. I fjor jobbet vi på bryterfeltet der vi er i nærkontakt med høyspent og da tenkte vi
en del på hva vi skulle gjøre for å oppnå optimal sikkerhet. Vi satt et par stykker å snakket om tiltak da en på fleip sa noe om å ha fastmonterte hjertestartere på maskinførerne. Så viss de fikk et illebefinnende så kunne vi bare gi dem et støt. Men så tenkte vi litt lenger og kom fram til at det å ha en nødstopp på hydraulikken måtte være tingen. Vi presenterte ideen for Statnett og de gikk til innkjøp av et system der leder for sikker- het hadde en nødstopp.

Trygve Haugland fra Faveo prosjektledelse har vært byggeleder på dette prosjektet og han er svært godt fornøyd med den kommunikasjonen som har vært mellom partene i dette prosjektet. Det har vært raske tilbakemeldinger og gode forslag til løsninger. Jeg husker vi hadde besøk av vår konsernsjef Auke Lont og da han fikk se løsningen med nødstopp tok han dette med seg videre og det blir nå brukt i flere sammenhenger.

Kvalitet kan være så mangt men jeg ser at vi har oppnådd gode resultater og vi har unngått dobbeltrunder ved å ha en god kommunikasjon. Dette prosjektet har ballet litt på seg for oss sier
Wiggo.Vi skulle vært ferdig her i fjor men så fikk vi en tilleggs jobb for Veidekke som vi nå holder på med.Vi har på det meste vært 10 mann i sving her.
Det har vært en del utfordringer men de har vi løst på en god måte mener vi sier Wiggo. Vi skulle bla sette opp et fundament i en myr da fikk vi inn en konsulent som gikk i gjennom de utfordringene dette kunne medføre i forbindelse med utslipp til et vassdrag.Vi kunne på denne måten komme kommunen i forkjøpet med dokumentasjon på hvordan vi skulle løse dette. Da unngikk vi en mengde problemer i etterkant.

Vi har så langt utført jobben uten skader på personell eller utstyr sier en fornøyd Wiggo Boltland.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email