Ny ISO-sertifisering

Du er her:
Ny ISO-sertifisering

12. – 15. juni hadde vi besøk av revisorer fra Dovre Sertifisering. Anledningen var at vi skulle re-sertifiseres etter ISO 9001 og hadde søkt om ny sertifisering etter ISO 14001. Revisorene fra Dovre gikk grundig til verks. I tillegg til gjennomgang av dokumentasjon ble det gjort intervjuer med en rekke ledere og ansatte. Dovre var også på anlegget på Tasta for å sjekke at kravene i standardene etterleves der det er aller viktigst – i produksjonen vår.

– Vi kan si oss fornøyd med resultatet. Det ble påpekt et par avvik og gitt noen anbefalinger, men alt i alt var revisorene fra Dovre Sertifisering fornøyd med det de så og hørte. Anbefalingene vil vi selvsagt følge, og avvikene er enkle å lukke. Dermed er vi i praksis sertifisert etter ISO 14001 like over ferien, sier HMSK-sjef Eirik Rake.

ISO 14001 kalles også Ytre miljø-standarden, og er et ledelsessystem for ivaretakelse av miljøet rundt oss.

Administrerende direktør Trond V. Tvedt  er også fornøyd etter sertifiseringsrunden.
– Vi gjør mye bra innenfor både kvalitet og ytre miljø. En naturlig del av dette arbeidet er å sikre at vi har dokumentasjon på at det vi gjør holder nivåene som standardene krever. Vi ser at flere store oppdragsgivere stiller krav om sertifisering etter disse standardene, de er i ferd med å bli en del av grunnkvalifikasjonene for å få lov å levere i en del større prosjekt.

Tilbakemeldingen fra Dovre Sertifisering viser at vi er der vi skal være. Det er bra at noen utenfra ser oss i kortene av og til. På denne måten vi utvikler vi oss og blir stadig bedre, sier Risa-direktøren.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email