Risa har økt sin ordreinngang i vårt lokalmarked

Du er her:
Risa har økt sin ordreinngang i vårt lokalmarked

Risa har i dag blitt valgt som anleggsentreprenør til å utføre alt av grunn- og anleggsarbeid på Buheii vindpark. Prosjektet består av totalt 19 stk vindmøller med tilhørende servicebygg og trafo. Dette prosjekt er helt i tråd med Risas strategi og fortsatt satsning på vindkraft.

Prosjektet vil omsette for ca. 200 mnok i løpet av en et års periode og sysselsette rund 80 – 100 arbeidere.

Vi har vært i tett dialog med utbygger, Green Investment Group, og Risa er veldig fornøyd med prosessen internt, samarbeid med byggherren og ikke minst tilliten som valgt entreprenør.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email