Omfattende anlegg i Time kommune

Du er her:
Omfattende anlegg i Time kommune

Denne høsten og vinteren er det blitt fullt kjør på alle deler av det omfattende anleggsarbeidet Risa AS har for Time kommune i forbindelse med Kvåleveien ny rundkjøring på fylkesvei 44 og tilhørende sykkelstier.

Arbeidet med den nye Kvåleveien begynte for ett år siden. I vår var det oppstart på sykkelstien fra Håland til Herikstad og i høst satte Risa AS aksjon på å etablere ny undergang og rundkjøring på fylkesvei 44 (tidligere riksvei 44) på Ree. Fra undergangen på Ree skal det i tillegg bygges gang- og sykkelsti bort til industriområdet. Dessuten graver Risa AS ny vannledning fra krysset på fylkesveien til Ree industripark. Alt dette har en og samme oppdragsgiver nemlig Time kommune men selve anleggene ligger delvis spredt og vil ikke henge fysisk sammen når de er ferdige heller.

– Selv om dette er én kontrakt har vi delt opp jobbene slik det er naturlig for oss. Det er ulike framdriftsplaner og delmål underveis. Vi har også gjort det slik at det er to formenn som har den daglige kontrollen ute i felten. Vi har likevel felles byggemøter for de ulike delene av kontrakten trekker anleggsleder Ove Johnny Lode fram.

Ferdig til våren
Kvåleveien er det formann Jan Emil Reinertsen som har ansvaret for. Her dreier det seg om å bygge en helt ny vei på rundt 1.250 meter fra Kvåle til det nye handelsområdet på Håland. Veien vil fjerne store deler av den tungtransporten som i dag går gjennom sentrum av Bryne og som med jevne mellomrom henger seg fast i jernbanebroen.

– Det skal være to underganger for gang- og sykkelsti og én for fe langs traseen. Selve veien er tofeltsvei med to rundkjøringer i. Arbeidet består stort sett av masseutskifting. Prosjektet har tatt en del lenger tid enn planlagt fordi det måtte mye mer masseutskifting til enn det som var prosjektert. Totalt har vi nok kjørt 70.000 kubikkmeter med fjell inn og altså like mye dårlige masser ut forklarer Jan Emil Reinertsen.
Veien blir ferdigstilt i løpet av våren 2011.

Rundkjøring til jul?
For de andre delene av kontrakten er det Ingve Haaland som er formann. Sykkelstien fra Håland og sørover til Herikstad som er på 1.400 meter ble påbegynt i vår og nærmer seg ferdigstillelse. Når det gjelder hovedtyngden av denne delen av kontrakten så skal den nye rundkjøringen og undergangen ved fylkesvei 44 overtas av Statens vegvesen rundt årsskiftet.

– Vi begynte med å lage omkjøring for trafikken her i begynnelsen av oktober. I november var undergangen på plass. Siden har vi bygget opp gangstien og gjort oss ferdige med alle grøftene ved krysset. Sykkelstien fra Ree til Håland industriområde har gått parallelt med dette arbeidet. Vi satser på å være helt i mål med rundkjøring og alt til årsskiftet kommenterer Ingve Haaland.

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email