Oppsummering av HMS 2011

Du er her:
Oppsummering av HMS 2011

Vi har også i 2011 hatt fullt fokus på HMS. Målet om 0 skader er ikke nådd men vi har en positiv utvikling i året sett under et. Det er kun en av skadene vi har hatt som har ført til langvarig fravær. Med tanke på den høye risikoen som er ved våre arbeidsområder er dette bra. En hver skade er allikevel en for mye. Så det blir viktig å fortsette arbeidet med å redusere risikoen vi utsetter oss for.

Resultat 2011:
H1 verdien: 38
H2 verdien: 88
F verdienr: 1254

Sykefraværet har dessverre gått noe opp og vi nådde ikke målet for 2011. Sammenlignet med bransjen er det likevel veldig bra. Risa AS sin målsetting for 2011 var å ha et sykefravær på under 29 %. Totalt sykefravær for 2011 endte på 337 %

Det aller viktigste for oss i Risa AS er at ALLE skal komme like hele hjem hver eneste dag!
Vi vil ha fullt fokus på HMS også i 2012.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email