Oppsummering av HMS 2013

Du er her:
Oppsummering av HMS 2013

Vi har også i 2013 hatt fullt fokus på HMS. Målet om 0 skader er ikke nådd. Men det er en gledelig forbedring både på H1 og H2 verdi sammenlignet med tidligere år.

Bare en H1 skade er veldig bra! H1 skaden førte ikke til død eller invaliditet. Men den kunne fått veldig alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig med riktig bruk av kjemikalier. Bransjen har de siste par åra sett en økning i dødsulykker. Dette er en statistikk vi vil gjøre alt vi kan for ikke å bli en del av. Særlig gjelder dette skader på UE. Risa vil derfor starte 2014 med en kampanje som retter seg mot dette.

Sykefraværet har dessverre gått noe opp for tredje år på rad og vi nådde ikke målet for 2013.

Resultat 2013:
H1 verdien: 13
H2 verdien: 8
F verdien: 1134
Totalt sykefravær: 409

Det aller viktigste for oss i Risa AS er at ALLE skal komme like hele hjem hver eneste dag!

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email