Risa anker ras-dom

Du er her:
Risa anker ras-dom

Både lagmannsrettens lovanvendelse og straffeutmåling blir anket til Høyesterett. Vi mener retten har lagt til grunn en for streng lovanvendelse når Risa ble dømt etter å ha fulgt også Statens vegvesens beskrivelser for bruk av stedlige masser i skråningen der raset gikk. I straffeutmålingen får Gjesdal kommune og Prosjektservice sterk kritikk for det arbeidet de gjorde i anleggsfasen men vi kan ikke se at dette blir tilstrekkelig tatt hensyn til i dommen mot Risa sier entreprenørselskapets forsvarer advokat Erling M. Erstad i Maskinentreprenørenes forbund.

Les mer om saken

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email