Risa AS går i dybden

Du er her:
Risa AS går i dybden

I begynnelsen av mars begynte Risa AS på oppdraget med å fylle ut flere hundre tusen kubikk steinmasser i en vik langs Førresfjorden. Fyllingen skal gi plass til en dypvannskai for Haugland Næringspark.

Fra før har Risa AS sin avdeling i nordfylket bygget primærinfrastrukturen for næringsparken som til sammen utgjør enorme 10.000 mål og skal romme storindustri. Nå er det grunnarbeidet langs dypvannskaien lengst vest på området som mannskapene i Risa AS har begynt på. Denne gang er det utstyr og personell fra sørsiden av Boknafjorden som gjør jobben. For at næringsparken skal komme helt inntil den dype Førresfjorden må nemlig en vik i fjorden vike plassen.

– Vi skal fylle ut hele vika her. Det meste av fyllmassene skal tas fra fjellknausene og bergene rundt selve vika. Vi skal ned til et nivå som ligger to meter over sjølinja. Bare rundt vika ligger det 200.000 faste kubikk med fjell. I tillegg kommer vi til å trenge en god del innkjørte masser. Den skal etter planen Haugaland Næringspark skaffe fra arbeidet med undervannstunnelen i T-forbindelsen som kommer opp like borti her forteller anleggsleder Geir Egil Fredriksen.
Dette er den tredje fyllingsjobben i sjø han har hatt ansvaret for.
– Det er artige jobber og ikke så likt ting vi har gjort mye av tidligere smiler Fredriksen.

Ferdig til november

Foreløpig er det to gravemaskiner én borerigg og én dumper som er satt inn i arbeidet med å fylle ut vika. De første ukene har gått med til å fjerne matjord fra bergknattene og anlegge en farbar anleggsvei langs den sydligste enden av bukta. Formann Sven Arve Årsland har daglig med seg fire mann.
– Vi skal bli flere etter hvert. Sprengningsfolkene vil komme én gang i uka og fyre av en salve. På det meste blir det nok salver på 40 tonn slurry. Da har vi nok til å drive massetransport og rydde vekk en hel uke om gangen smiler Årsland.

Når anlegget er i full drift vil det være tre gravemaskiner tre dumpere og to borerrigger i arbeid langs vika. Den første fristen mannskapene jobber mot er 1. juli.
– Da skal kaientreprenøren begynne på den sydligste delen av kaianlegget. Hele vika skal være fylt igjen innen november. Etter sommeren vil fyllingen skje fra lekter forteller Geir Egil Fredriksen.
Kontrakten med å fylle ut vika er på 18 millioner kroner.


Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email