Risa bygger nytt kryss på Bygnes Karmøy

Du er her:
Risa bygger nytt kryss på Bygnes Karmøy

Mandag 7. oktober signerte Risa AS og Rogaland fylkeskommune ny kontakt om nytt kryss på Bygnes Karmøy.

 

 

Kontrakten er på 37 millioner kroner og prosjektet er del av Haugalandspakken.

Arbeider starter opp rundt månedskiftet oktober/november med en byggetid ca. et år.

Fakta om prosjektet:
Det trafikkerte T-krysset på fv. 47 på Karmøy skal bygges om til en rundkjøring med fire armer der fv. 47 møter fv. 511 (Avaldsnesvegen). Innkjøringen til industriområdet på vestsiden av fv. 47 blir ny og vi skal også bygge en rundkjøring inne på industriområdet. To kulverter ivaretar myke trafikanter og gir planfri kryssing av fylkesvegene. Ny gang- og sykkelveg langs skal også på plass sammen med midtrabatt og veglys.

Du kan lese mer om prosjektet på vegvesen.no.

Se video fra første spadestikk: http://www.karmoynytt.no/2013/10/24/video-forste-spadestikk-bygneskrysset/

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email