Risa investerer i ung arbeidskraft.

Du er her:
Risa investerer i ung arbeidskraft.

– Lærlingene er selve gullreserven vår.

-Alle med dype lommer kan kjøpe maskiner. Gode folk er det verre med, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa AS.

-Vi er ikke i tvil. Det er de yngste som er vår aller viktigste ressurs på veien inn i en ny og spennende framtid for bransjen, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa AS. Det skal bygges som aldri før, og Risa forbereder seg for oppgaven.

Risa ruller for tiden ut storsatsingen «Ekta vare». Her skal det jobbes bevisst med områder der vi vet at både vi og bransjen for øvrig har store muligheter for forbedring. Og dette skal selvsagt også vise igjen på bunnlinjen, sier en engasjert direktør. – Vi satser på å bygge opp de ansatte og ledernes evne til refleksjon, motivasjon for å ta egne og selvstendige valg og ikke minst bli den beste utgaven av seg selv.

I en tid der bygge- og anleggsbransjen sliter med å bli attraktive yrkesvalg for de yngste har Risa lenge satset bevisst på unge krefter. Ved skoleavslutning denne sommeren er rundt 10 prosent av de ansatte i selskapet lærlinger. Risa involverer seg også aktivt i utviklingen av et helt nytt fag innen veivedlikehold. Risa startet nylig prosessen med å gjøre lærlingene sine til Ekta vare.

-Dette er bare oppstarten, vi kommer til å holde på med Ekta vare-satsingen i mange år framover. Alle ansatte og ledere er med, men lærlingene har en helt spesiell plass hos oss. Det er lærlingene som skal levere varene i framtiden, sier Trond V. Tvedt. – Mye av det vi leverer er til nytte for store deler av samfunnet. Målet vårt er at hele samfunnet også skal merke at vi leverer på en måte som kan stemples som ekta vare. De unge blir gjennom satsingen utfordret på tema som etikk og moral, farer ved å begå kriminelle handlinger i arbeidslivet og ikke minst hva det vil si å jobbe mot stadig høyere kvalitet. På slike områder skal våre unge være ledende i bransjen. For oss er dette en ren investering som vi vet vil lønne seg på lengre sikt.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email