Risa lager ny konsernstruktur

Du er her:
Risa lager ny konsernstruktur

Styrker styret og rigger for framtiden.

Risa rendyrker nå drift, eiendom og finans. I 2016 ble Lodevolden AS etablert som et konsern for kapital og finans. Nå sluttføres prosessen ved å dele den eksisterende Risa-gruppen i to, ett konsern for driftsselskapene og ett for eiendomsselskapene. Den nye strukturen betyr at det blir tre selvstendige og frittstående konsern.

Risa-gruppen
Dette er Risas tradisjonelle kjernevirksomhet. Her legges nå ansvaret for alt som har med drift og ansatte. Samtidig styrkes styret med to eksterne styremedlemmer. Petter Eiken skal være styreformann. Eiken har bred erfaring fra både offentlig virksomhet og privat næringsliv. Han har blant annet vært del av konsernledelsen i Veidekke og administrerende direktør i Skanska. Han er nå konserndirektør i Bane Nor. Samtidig med Petter Eiken går også Ingrid Therese Tjøsvold inn i styret. Hun er i dag administrerende direktør i RenoNorden. Hun har lang og bred erfaring fra norsk næringsliv. Tjøsvold har blant annet vært administrerende direktør i Mesta Drift, administrerende direktør i Rieber & Søn Norge og sittet i styret i Entra.

– Vi spisser nå Risa-gruppen og anleggsvirksomheten mot kjerneområdene våre. Markedet er i utvikling og det er mange spennende muligheter i årene som kommer. Med et styrket styre, ressurser som Petter og Ingrid på laget og verdens beste driftsorganisasjon ser vi lyst på framtiden. Vi har et veldig godt utgangspunkt for framtiden gjennom arbeidet som administrerende direktør Trond V. Tvedt har lagt ned de siste årene. Eksempler på dette er kompetanseutvikling, styrking av bedriftskulturen og bedret inntjeningsevne, sier Bjørn Risa.

Eiken og Tjøsvold går også inn i styrene i datterselskapene Risa AS og Risa Service AS

Risa eiendom
Risa eiendom etableres nå som et nytt og selvstendig konsern. Her legges alle engasjement der Risa er hel- eller deleier i bygg og eiendom.
Satsingen skal utvikles gjennom spissing av eiendomsengasjementet og rekruttering av nødvendig kompetanse.

Lodevolden AS
Lodevolden rendyrkes som et eget konsern for å forvalte Risas kapitalinteresser.

– Vi gjør disse endringene for å sikre god robusthet. Risa-selskapene har mange muligheter, samtidig er markedene krevende. Med gode strukturer skal vi utnytte mulighetene til beste for både de ansatte og eier, forteller Bjørn Risa. Selskapene vil fortsatt være hel-eid av Risa-familien.

I 2016 hadde Risa-gruppen en omsetning på ca 1,5 milliarder kroner og et resultat på 183 millioner. Dette gir et solid fundament og økt handlefrihet for videre satsing.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email