Risa overtok avtale verdt over halv milliard kroner

Du er her:
Risa overtok avtale verdt over halv milliard kroner

Statens vegvesen ga natt til torsdag 2.september «stafettpinnen» videre til Risa AS, som nå har ansvaret for vedlikehold og andre ting på E39 gjennom Dalane, og ansvaret for riksvei 426 til Egersund. Avtalen har en verdi på en halv milliard kroner.

Byggherre Statens vegvesen ga avtalen videre til Risa AS ved en markering på Ålgård, nærmere bestemt rasteplassen ved Edlandsvatnet. Avtalen har en verdi på 508 millioner kroner – pluss moms, og gjelder for totalt 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Kontrakten innebærer arbeid på E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør, riksvei 426 til Egersund, østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai, riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

EN SPADE ER EN SPADE: Vegdriftssjef Erlend Aksnes i Risa AS med spaden entreprenøren fikk av prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen, for å symbolisere at de har ansvaret for å utføre vegdriften. «Trygt fram sammen» som står nedst på spaden er et av Vegvesenets slagord, og navnet på en nasjonal trafikksikkerhetskampanje Foto: Daniel Skavland, Statens vegvesen

Prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen ser frem til godt samarbeid med entreprenøren:

– Statens vegvesen skal gi samfunnet og den enkelte trafikant mest mulig igjen for pengene. Det gjør vi best når vi samarbeider med entreprenørene om å finne gode løsninger, sier Skårland.

451 kilometer

Totalt dreier det seg om 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert kontraktsområde.

Det er stilt omfattende miljøkrav i kontrakten, og Risa AS har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, veiens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

  • Kontraktens energi- og drivstofforbruk skal månedlig rapporteres, inkludert kjørte kilometer, evt. driftstimer.
  • For produkter som inngår i kontraktsarbeidene, skal det leveres EPD (Environmental Product Declaration) og månedlig rapportere forbrukt volum/forbrukte mengder.
  • Det skal årlig leveres rapport over utsatte og innsamlede brøytestikker i siste vintersesong. Av hver sesongrapport skal det framkomme hvor mange stikk som lagres for gjenbruk, og hvor mye som leveres til gjenvinning.
  • Det skal søkes benyttet metoder, maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av ytre miljø.

SAMLING VED MIDNATT: Fra venstre Veronica Hauge (prosjektingeniør Risa AS), Stein Arild Boi Pedersen (prosjektingeniør Risa AS), Erlend Aksnes (vegdriftssjef Risa AS), Marianne Stokkebø (sekssjonssjef Statens vegvesen), Tor Skårland (prosjektleder Statens vegvesen, Einar Skavland (prosjektleder Risa AS, Bjørn Risa (daglig leder Risa AS) og Svenn Finden (avdelingsdirektør Statens vegvesen). Foto: Daniel Skavland, Statens vegvesen

Lite støy og sjenanse

Som en del av avtalen har Risa AS forpliktet seg til at støy fra driftsvirksomheten i minst mulig grad skal medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur, spesielt boligområder, friluftsområder og skole/barnehager.

Videre heter det at luftforurensing, inkludert støv, fra driftsvirksomheten i minst mulig grad skal medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse, friluftsområder og skole/barnehager.

Det skal også være restriktiv bruk av plantevernmidler i kontrakten. Bruk av plantevernmidler skal følge krav i plantevernforskriften og miljørisikovurdering.

SAMARBEID: Vegdriftssjef Erlend Aksnes i Risa AS og avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen. Foto: Daniel Skavland, Statens vegvesen

30 årsverk og mange biler

Risa AS har satt 18 årsverk i arbeid på akkurat denne kontrakten, inkludert såkalt bestillingsarbeid. I tillegg er flere underleverandører engasjert med totalt 12 årsverk. Risa AS stiller med 25 biler, mens underleverandørene har 21 biler klare til oppdrag. Underleverandørene skal hovedsakelig hjelpe til med brøyting og salting.

Benyttede kontraktsmedhjelpere vinterdrift er fra første kontraktsår er Nordbø Maskin, Gausland Transport, Velde Asfalt AS, Eia Hageservice og Bjørns Hage og Anlegg.

Totalt bidrar underleverandørene med åtte lastebiler og seks traktorer/pick ups i forbindelse med vinterdrift.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email