Risa Service velger Volvo i tre nye år

Du er her:
Risa Service velger Volvo i tre nye år

I tillegg til ordren til steinbruddene i Rekefjord som ble offentliggjort i forrige uke, har Risa Service AS også inngått en ny stor kontrakt med Volvo Maskin AS om kjøp av ca. 100 maskiner i størrelse 14-95 tonn gjennom en tre-års periode, den desidert største ordren Volvo Maskin har hatt.

For Risa Service innebærer kontrakten en nødvendig utskifting av maskinparken. 10 000 driftstimer er grensen for hvor lenge selskapet kjører før maskinene blir byttet ut. Mange av maskinene som ble levert i forrige storkontrakt fra Volvo nærmer seg denne grensen, og vil i løpet av kommende tre år bli byttet ut med nye Volvomaskiner. Totalt vil Risa Service få overlevert 100 nye maskiner i løpet av de kommende tre år. Dette er hovedsakelig gravemaskiner fra 14-95 tonn, men også hjullastere fra 14 til 55 tonn og rammestyrte dumpere med 25 til 55 tonns nyttelast.

Risa Service tar enda et steg nærmere Volvo Maskin
– Vi har brukt god tid for å finne den optimale løsningen for oss, og at valget falt på Volvo Maskin til slutt var ingen selvfølge tross det lange samarbeidet. Det at Volvo Maskin legger så mye arbeid i å styrke vårt samarbeid viser at Volvo tar R-gruppen alvorlig. Med denne avtalen vil Risa Service også styrke sin kompetanse rundt
maskinparken. Risa Service skal inn i en periode med utskifting av maskiner i høyt tempo. Entreprenøren Risa har store krav i sine prosjekter til å levere med høye miljøkrav, krav til teknologi og ikke minst fokuset på absolutt minimum ståtid. Med disse kravene er vi nødt til å ha langsiktighet i samarbeidet med produsentene
fremover, både rundt kvaliteten på selve utstyret, men også tilgang til de verktøy som trengs for å levere full utnyttelse. Her har Volvo Maskin vist seg fra sin beste side, sier daglig leder i Risa Service Svein Bø.

– Det at vi setter utveksling av maskindata i system, og kan ta ansvar for hele parken vår er særdeles viktig for oss. Vi kan investere i kompetanse og bygge opp en ekspertise som gjør oss enda mer effektive. Ved å satse på én leverandør kan vi også ta i bruk systemer rundt maskinene som gir økt utnyttelse. Og med Volvo Maskin sine testarenaer i Sverige vil maskinførerne hos Risa kunne teste morgendagens maskiner og kjøre treningsopplegg på optimalisering av maskinførerfaget, sier kultursjef i R-gruppen Bjørn Risa.

Volvo Maskins største kunde
Det er med både stolthet og ydmykhet at vi nå tar fatt på tre nye år med tett samarbeid med R-gruppen, sier salgsdirektør i Volvo Maskin David Kristianslund.

R-gruppen er vår største kunde, og maskinparken deres består av mer enn 90% Volvo. For Volvo Maskin er fokus på hele verdikjeden viktig, sier adm. direktør Gunnar Thorud i Volvo Maskin. Som en fabrikkeid aktør i Norge i samhandling med R-gruppen, kan vi dyrke vårt ende-til-ende tankesett. Dette passer godt sammen med en av Volvos hovedverdier, kundesuksess. Det å ha innsikt hele veien fra fabrikkens særegenheter og helt ut til bruker gir oss unike muligheter. I tillegg inkluderer samarbeidet med Risa en menneskelig dimensjon, ved at vi kobler mennesker på flere nivåer i begge organisasjoner tettere sammen, sier Gunnar Thorud.

Les også:

Bygg.no

Anleggsmaskinen.no

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email