Rydder plass til småindustri

Du er her:
Rydder plass til småindustri

Risa AS sin avdeling i Haugesund startet året med sin største anleggskontrakt noensinne. Innen sommeren har de ansatte i Risa AS tappet ned to tjern og sprengt ut store mengder fjell for å gi plass til Aksdal industripark.

Arbeidet med det 120 mål store industriområdet startet opp i januar og har en byggetid på 18 måneder.
– Dette er den største kontrakten for avdelingen i Haugesund gjennom tidene. Det er bra å starte opp året med et slikt anlegg. Kontrakten er delt opp i tre deler; selve næringsarealet infrastrukturen og det nye krysset inn på E 39 forteller anleggsleder Jostein Milje.
Anleggslederen er ofte innom men det er formann Kjell Anders Eide som har den daglige oversikten over anlegget.
– Vi er kommet godt i gang. Nå har vi tappet ned begge de to tjernene som ligger inne på området. Vi har sørget for at vannet renner ut i Aksdalsvatnet gjennom en fylling som tar opp mesteparten av løsmassene i vannet trekker formannen fram.
350.000 kubikk

Til sammen 350.000 kubikkmeter fjell skal sprenges ut i prosjektet. I første byggetrinn av industriparken skal Risa AS opparbeide 32 tomter. Totalt er området på 120 mål. Det aller meste av infrastrukturen blir bygget ut i første byggetrinn.
–I tillegg til selve industriområdet skal vi bygge gang- og sykkelsti den drøye kilometeren inn til Aksdal sentrum legger anleggsleder Jostein Milje til.
Risa AS har siden oppstarten hatt tre fire gravemaskiner i sving deriblant en 50-tonner. Dessuten er to dumpere og en borerigg i aksjon.
– Vi er stort sett sju åtte personer i arbeid. Med skytebas som er inne på området med jevne mellomrom er vi enda flere kommer det fra formannen.
Eid av kommunen

Etter kontraktsigneringen i januar var det høytidlig markering av første spadestikk med ordfører Harald A. Stakkestad i spissen.
– Vi er godt fornøyde med at det er Risa AS som skal stå for grunnarbeidet i første byggetrinn av industriparken. De siste to årene har vi samarbeidet med Risa AS i byggingen av Haugaland næringspark som jo ligger i Tysvær kommune og som vi er medeiere av gjennom Haugaland kraft. Aksdal industripark derimot er 100 prosent eid av Tysvær kommune uttalte ordføreren under markeringen.
Mens Haugaland næringspark er tilpasset arealkrevende industri er hensikten med Aksdal industripark å tilby små og mellomstore industribedrifter tomter nært til E 39 midt på aksen mellom Bergen og Stavanger.

Aksdal industripark

Risa AS har kontrakten om å opparbeide det 120 mål store industriområdet ved Aksdal.
Kontrakten har en verdi på 60 millioner kroner og er den største Risa AS sin avdeling i Haugesund har hatt ansvaret for.
Det skal opparbeides ny avkjørsel og adkomstvei til området fra E 39 i tillegg til 30 industritomter med infrastruktur og splitter ny gang- og sykkelsti fra industriparken til Aksdal sentrum.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email