Satser på småkraftverk

Du er her:
Satser på småkraftverk

Risa AS har de siste årene bygget en rekke småkraftverk i Kvinesdal og Sirdal. Det siste kraftverket for Statkrafts Småkraftverk AS er utbyggingen av Stokkelandsåna i Kvinesdal.

Det er gjengs politikk i Norge at de store vannkraftutbyggingenes tid er forbi. Småkraftverk AS har derimot spesialisert seg på utbygginger av mindre kraftverk. Med standardiserte moduler for kraftstasjon og andre installasjoner går byggingen av kraftverkene raskt. Konsesjonsbehandlingen i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og regulering i de berørte kommunene gjør likevel at de mange småkraftverkene som er under planlegging tar tid før de når byggestart. De siste årene har Risa AS i Sirdal hatt hovedentreprisen for grunnarbeid og betongarbeid for flere slike kraftverk i kommunene Sirdal og Kvinesdal.

– Vi begynner å få en del erfaring med disse jobbene. Det er mange utbygginger på gang og vi satser på å få ta del i flere av dem smiler Mads Hompland.
Fall på 130 meter

I vår ferdigstilte Risa AS Stokkelandsåna kraftverk i Kvinesdal. Også her har Risa AS hatt ansvaret for grunnarbeid i forbindelse med rørgata kraftstasjonen og demningen. Rørgata er i overkant av 970 meter med et fall på over 136 meter. Underentreprenør på betongarbeidene har vært Holm AS.

– Fornybar energi er i skuddet som aldri før. Dette er interessante jobber for oss. Arbeidet startet opp høsten 2008. I hovedsak var vi ferdige i fjor men det har vært en del etterarbeid utover våren forteller Mads Hompland.

Den offisielle åpningen av kraftverket har enda ikke vært. Det har kun vært prøvedrift i kraftverket til nå. Dette skyldes foreløpig lite vann i vassdraget.

 

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email