Signering av ny kontrakt med Hå kommune

Du er her:
Signering av ny kontrakt med Hå kommune

Mandag 30. januar 2017 signerte Risa AS og Hå kommune kontrakt for ny omkjøringsvei Brusand.

Prosjektet omfatter utvidelse av Fv 44 med ny kulvert og omkjøringsvei nordøst for Brusand. Det skal også anlegges nye gang- og sykkelveier og parkeringsplassen i det nye krysset skal utvides.
Inkludert i arbeidet er også omlegging av områdets VA-system. Det skal anlegges en ny trasé for overvannsledninger fra Stokkalandsveien til Rennå.

Planlagt oppstart i februar 2017.
Kontraktsverdi ca. 46 mill.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email