Styrer maskinparken med stødig hånd

Du er her:
Styrer maskinparken med stødig hånd

Terje Salte er forholdsvis ny i jobben som logistikksjef i Risa. Han har mye å holde orden på. Maskiner skal flyttes fra et anlegg til et annet noen skal på overhaling og noen ganger må det leies inn maskiner. Alt dette er Terje sitt ansvar.

– Det er mye å holde styr på. Men etter snart ett år i stolen begynner det å komme seg sier Terje.

Terje har 35 års erfaring fra anleggsbransjen herav over 20 år i TS. Risa og Stangeland jobbet sammen på godsterminalen på Ganddal. Det var en god erfaring syntes Terje.
Jeg merker at det er forskjellige kulturer men det betyr lite hvilken logo folk har på kjeledressen. Det som er viktig er at vi er inkluderende og åpne. Og her
har vi alle noe å gå på sier Terje.
På utstyrssiden er vi helt på topp og viljen til å investere er det ingenting å si på. Det vi kan bli bedre på er å ta vare på det flotte utstyret vi har.

Terje har bakgrunn som maskinfører i 15 -16 år. Etter det har han erfaring som formann/driftsleder. Terje kom til Risa fra Prosjektil der han i en kort periode (ca 15 år) var ansatt som byggeleder. Han har en erfaring som kommer godt med når det nå skal holdes orden
på maskinparken i Risa. Gode ressursplaner er viktig for at en skal levere den kvaliteten som er viktig for Risa.

– Jeg ønsker å få litt mer tid til å komme ut fra kontoret for å treffe folk ute på anleggene. Da tror jeg at kvaliteten på våre leveranser blir enda bedre. I dag har jeg møter med anleggslederne en gang i uken forteller han.

Det er store prosjekter på gang for eksempel Ryfast Mekjarvik og E39 ved Søgne. Ved det siste prosjektet er han med i en tidlig fase for å sikre så god kvalitet som mulig.

– Jeg klarer ikke å gå hjem uten at alle løse tråder er festet så det kan bli noen lange dager. Men det er gildt understreker han.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email