Utfordrende graving fra Nærbø til Kviamarka

Du er her:
Utfordrende graving fra Nærbø til Kviamarka

Trafikk vernet kulturlandskap potetål enorme vannmengder og et historisk funn underveis. Utfordringene har stått i kø under arbeidet med fjernvarmegrøfta på Nærbø men det skal mer til for å stoppe tøffe grøftegravere.

– Ja visst har det vært utfordringer og mange hensyn å ta i løpet av prosjektet men det har også vært en spennende jobb sier anleggsleder Ove Johnny Lode i Risa AS.

Det helt spesielle oppdraget er i forbindelse med byggingen av det store Tine Meierier-prosjektet på Nærbø. Med utgangspunkt i oppkommet som generøst byr på rent kildevann fra vannkilde graves det altså en fjernvarmegrøft på tre kilometer fra selve kilden i sentrum og helt ut til Tine. Kilden er da også en av grunnene til lokaliseringen av Tine Meierier. I tillegg vil det komme vann fra Hå i en kommunal vannledning.

Oppdrag fra Jærens E-verk
For Risa startet arbeidet 29. august mens selve gravingen var i gang 5. september. vannet skal etter planen være på den 23. desember. Seks maskiner 6 mann og fire dumpere har blitt brukt til prosjektet. Størrelsesorden på oppdraget er omtrent 14 millioner kroner.
Ifølge Lode er det flere krevende forhold i forbindelse med jobben som er på oppdrag fra Jærens E-verk.

Utfordringer i kø
– En ting er gravingen en annen ting er alt som følger med smiler anleggslederen.
Jobben går nemlig både gjennom trafikkområde kulturlandskap med forminne og langs jernbaneverket fortsetter han. Også været denne høsten har bydd på utfordringer det har rett og slett vært for mye vann sier han. I tillegg har det også blitt slått fast potetål på et strekk. Det betyr omfattende rengjøring av alt maskinutstyr.

Arkeologisk funn
Som ikke dette var nok så dukket det også opp et arkeologisk funn i gravingen. Til alt overmål så var dette på Jærmuseet sin eiendom. Det ble funnet en hustuft fra yngre steinaldertid 4000 år f. Kristus. Jærmuseet er grunneier. Som følge av funnet måtte det jo bli arrangert en visning. Dermed måtte gravingen settes noe på vent i dette strekket.

Til tross for alle utfordringene vil Lode understreke at det har vært en kjekk og spennende jobb.
– Det er et stort og viktig prosjekt her ute og det er alltid kjekt å bidra til lokale prosjekter slår han fast.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email