Veien videre

Du er her:
Veien videre

På veivesenets kontor i Lagaardsveien snakker Risas Erlend Aksnes og veivesenets Eivind Stangeland om de første årene og ikke minst den nye kontrakten og veien videre.

Den nye veikontrakten mellom Risa AS og veivesenet vil for de fleste være kjent gjennom media. Likevel er det høstet mange erfaringer for begge parter etter et fem år langt forhold. Den nye kontrakten har på mange måter dekket en del huller i veien og motbakkene er forhåpentligvis flatet ut.
– Det er ikke noen hemmelighet at veivedlikeholdet har vært en bratt læringskurve for oss i Risa sier Aksnes.
Den nye kontrakten gir en bedre fordeling av risikoen.
– Vi kom fram til at fastpris på hele kontrakten ikke er gunstig og nå med den nye kontrakten blir risikoen fordelt mellom veivesenet og entreprenør for å få mer balanse sier Stangeland.

Utfordringer
– Fra veivesenets ståsted er veivedlikehold et oppdrag med mange utfordringer. Alt fra at oppdraget er godt nok beskrevet til at entreprenør skal ta inn over seg alt som skal gjøres. En må synliggjøre de små enkle tingene siden alle vil ha det fint rundt seg. Det er klart at de harde vintrene de to siste åra har vært en utfordring derfor har vi mellom annet kalkulert inn en variabel pris på sand salt og brøyting i den nye kontrakten.
Risa AS skal i de kommende år ha ansvar for 908 kilometer vei som gjennom kontraktstiden vil stige til 940 kilometer. Det er fylkes- og riksveier som skal holdes i stand understreker Stangeland. Han ser fordelen med en lokal entreprenør.
– Det er godt med en entreprenør som er kjent i området og vi prøver selvsagt å gjøre det økonomisk mulig for entreprenøren å tjene penger på dette. Vi har forståelse for at dette er en del av bildet sier Stangeland.

Framtidsinvestering
Erlend Aksnes framhever to lærdommer som også viser at Risa AS har vært dyktige til å forbedre seg underveis og til å takle nye utfordringer.
– Vi har lært fra dag én. Hvis du for eksempel tar dette med tunnelvask så var det første oppdraget i september 2006 Da fikk vi det ikke til. Da vi begynte å få tak på det brukte vi 3–4 uker på en tunneljobb. I dag er vi nede i en liten uke. Vi har nå rett utstyr for jobben og er dermed godt rustet for nye fem år. Jeg pleier å si at vi i stedet for å snakke om tap skal si at vi har gjort inversting for framtiden sier Aksnes.

Tungt inn
Midt i alt alvoret kommer det også opp litt skjemt. Da Stavanger by skulle inntas var det jo naturlig å sende inn det tunge utstyret fra Risas arsenal.
– Det ble en liten overraskelse da vi så hvor smale noen av gatene var humrer Aksnes.
– Ja noen av veiene er det nesten bare mopeder som kommer gjennom skyter Stangeland inn.
Den nye avtalen er altså mer tilpasset tiden og ressursene som kreves. Det er også varslet et ukes langt kurs for opplæring av brøytebilsjåfører i regi av veivesenet slik at alle sjåfører skal sitte på den nødvendige kompetansen.
Forholdet mellom Risa AS og veivesenet har fått flere ben å stå på. Slik kan man bli enda bedre kjent og videreutvikle kompetansen i de kommende fem år. Etter fem år med læring er Risa AS sin veiavdeling nå godt rustet for veien videre vår som vinter.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email