Mange veier å holde styr på

Du er her:
Mange veier å holde styr på

Krister Tofteberg som jobber i avdelingen for vei verksted og transport har ansvaret for vedlikeholdet på fylkesvei og riksvei fra Mortavika til Bue.

– I tillegg til det som de fleste ser at vi holder på med slik som feiing brøyting kantklipp osv. så har vi også ansvaret for 12 000 kummer og 6 000 stikkrenner forteller Krister.

Nå på forsommeren er det mye grønt som står i fokus det vil si kantslått og skoging. For å få arbeidet unna har de 20 personer på dette.


– I tillegg må vi ofte leie inn underentreprenører sier Krister.

Han snakker et østlandsk som avslører at han er fra Sarpsborg-traktene. Han har jobbet i Risa siden 2008 og trives kjempe- godt med det.


– Det blir nok ingen retur til Sarpsborg for meg gliser Krister

På spørsmål om kvalitetskontroll på jobbene som blir utført svarer Krister: 
- Vi har faste avtaler med Statens Vegvesen. De har strenge kontrollrutiner. Vi har for eksempel en mann som fast kjører riksveien en gang i uka. For at vi skal oppfylle kontrakten vår så er det viktig at vi har gode rutiner og legger gode planer slik at alle vet hva de skal gjøre. Vi er et team der vi er avhengige av at alle gjør sin del av jobben.

Bedre vei til Dalsnuten

Krister tar meg med ut til Sandnes for å se på et opp- drag de holder på med der. Veien ut til Dalsnuten er altfor dårlig for all den trafikken som er der. Det er mye folk som vil benytte de fine turområdene her. Nå holder folkene til Krister på med en utvidelse av veien. Det er en veistubbe på cirka 25 km som skal utbedres. I dag er det lastebiler som kjører til masse mens et annet lag er oppe i fjellsiden og holder på med fjellsikring. Kimmin Sletta henger 12 – 15 meter oppe i fjellsiden og vipper ut løse steiner. Andre Aune er nede og passer på at ikke biler kommer inn i området.

Dette er en jobb som skal være ferdig i løpet av 2014.

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email