Vi trenger gode folk!

Du er her:
Vi trenger gode folk!

Ungdommen er fremtiden

Resepsjonen på Risa er full av ungdommer noen fra videregående og andre fra ungdomsskolen.

Det er skolebesøk hos Risa igjen. Personalkonsulent Synnøve Arvesen tar imot som så mange ganger før. Hvert år kommer det ca. 300 elever på besøk.

Hvorfor gjør dere dette Synnøve?
For Risa er dette en viktig sak! Vi vil gjerne ha motiverte ungdommer som lærlinger hos oss og dette er vårt første møte med dem. Det er også i mange tilfeller elevenes første møte med bransjen. En kan ikke legge skjul på at det er for få som vil inn i vår bransje så derfor gjør vi det vi kan for å rekruttere flere. Vi er med på flere typer messer fagdager og prøver å vise igjen i lokalmiljøet. Her er skolene en veldig god samarbeidspartner. Time vgs Tryggheim vgs og ungdomskolene i regionen kommer årlig på besøk.
Synnøve har vært i Risa i 4 år. Ho var tidligere barnevernspedagog og jobbet i kommunen men trengte litt forandring og da ble det Risa og personalavdelingen. Noe hun ikke angrer på.
Tilbake til ungdommene som står i resepsjonen og venter. Synnøve tar imot dem og loser alle opp i Rongaren (auditoriet) der det venter boller og brus og Risa effekter men først og fremst informasjon. Risa tar dette på alvor. Synnøve viser film og snakker varmt om bedriften og kulturen og etter en stund kommer også konsernsjefen Bjørn Risa inn og snakker med de unge. Orden og oppførsel blir nevnt mange ganger. Det er viktig at dere stiller opp på skolen det viser at dere kan stille opp til rett tid på arbeid og.
Ungdommene følger med på det som blir sagt men engasjementet stiger noen hakk når det blir snakk om simulatorkjøring.
Synnøve sier at det har vært en merkbar økning i interessen etter at simulatoren kom i hus. Det har vært et godt trekkplaster for oss.
Ungdommene går videre på en befaring mens jeg får noen ord med Synnøve igjen.
Jeg lurer på lærling opplegget til Risa og Synnøve kan fortelle at det i dag er 22 lærlinger i Risa.
Lærlingene er viktige for Risa og vi tar godt vare på dem. De har en formann/veileder som følger dem i løpet av læretiden. En gang i halvåret kommer faglig leder ut og blir med på evaluering av målene i henhold til læreplanen.
Vi arrangerer samlinger der formann/veileder også er med. Da har vi en kombinasjon av faglige og sosiale aktiviteter som for eksempel gokart eller leirdueskyting.
Når Risa skal på tur til Malaga i 2014 sponses lærlingene litt ekstra slik at de også har en mulighet for å bli med. Vi gjør dette fordi lærlingene er en viktig del av Risa.
Vi oppfordrer også de som er over 25 år og som har vært i faget i over fem år til å ta fagbrev. Alle som består fagbrevet blir markert med kake blomster og gravemaskin modell. Vi må se langt framover så derfor er dette viktig for oss sier Synnøve.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email