Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø & sikkerhet

Risa skal være bransjeledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Vi skal ha som mål å delta i utviklingen av løsninger som er praktiske og som fungerer under de fysiske og klimatiske forhold vi utfører oppgavene våre. «Det skal virke», er vårt strategiske mål på HMS-området.

Helse: Vi skal ha bransjens laveste sykefravær.
Arbeidsmiljø: Vi skal ha et trygt arbeidsmiljø der folk trives og blir værende.
Sikkerhet: Risa skal gå i bresjen og være i førersetet når morgendagens løsninger utvikles. Vi skal ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til ny kunnskap og nye løsninger. Vi være blant de første til å ta i bruk slike løsninger.