Første spadestikk på Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes

Tre ordførarer tok første spadestikk på Sykkelstamveg Stavanger-Forus-Sandnes onsdag 12. september 2018. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø og [...]

Kontraktsignering – infrastruktur for nytt sykehus i Stavanger

Torsdag 12. juli 2018 signerte Stavanger kommune og Risa AS kontrakt for prosjekt: Nytt sykehus infrastruktur entreprise K7801. Arbeidet starter opp […]