Du er her:
Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke 2010 – 2015

Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke 2010 – 2015

Drift og vedlikehold av riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger Rogaland, fylkes-g/s-veger Rogaland og fylkesveger Hordaland med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i kommunene Vindafjord, Suldal, Sauda, Etne vest for Fjæra, Hjelmeland nord for Jøsenfjorden, Odda sør for E134 og deler av Tysvær Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 733 km veg totalt.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6