Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke 2010 – 2015

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest
  • Oppstart: 1. september 2010
  • Ferdig: 31. august 2015
  • Kontraktsum: ca. 150 mill

Drift og vedlikehold av riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger Rogaland, fylkes-g/s-veger Rogaland og fylkesveger Hordaland med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i kommunene Vindafjord, Suldal, Sauda, Etne vest for Fjæra, Hjelmeland nord for Jøsenfjorden, Odda sør for E134 og deler av Tysvær Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 733 km veg totalt.