Du er her:
E39 Rogfast – Kvitsøytunnelen

E39 Rogfast – Kvitsøytunnelen

E15 Kvitsøy er nybygg av tunnel og 2 km fylkesvei på Kvitsøy inkludert 3 stk. nye bruer. Fra øya skal det bygges en tunnel på ca.3,5 km ned til Boknafjordstunnelen, som senere skal bygges av annen entreprenør ca. 230 meter under øya.
Massene fra tunneldrivingen skal i stor grad fylles i permanente deponier i sjøen som skal plastres med stor stein. Hovedtilkomst i anleggsperioden til anleggsområdet er via båt og egen kai, dette fordi vegsystemet på Kvitsøy ikke er egnet som tilkomst til anlegget fra den offentlige fergekaien.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
e6
Bilde4