Du er her:
E6 Svenningelv – Lien

E6 Svenningelv – Lien

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av omkring 10,3 km ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien på vestsiden av Trofors. Hele strekningen er i Grane kommune i Nordland. På strekningen inngår det to tunneler, to store bruer, kanaliserte kryss, ukanaliserte kryss, avkjørsler, flere større og mindre konstruksjoner, stopplommer, landbruksveger, stikkrenner mv. Ny E6 krysser Nordlandsbanen på to steder, ved søndre påhugg for Tunnel 1 og ved Valryggen. Mellom krysningspunktene til Nordlandsbanen vil avstanden til jernbanen være varierende ut fra de naturgitte forholdene på strekningen. Grunnforholdene på strekningen består av både berg- og løsmassegrunn. Grunnforholdene i området ved Kringelmomyra på Finnsåsen vil kreve spesiell håndtering som følge av bløte masser og kvikkleireområder.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
Bilde4