Du er her:
Totalentreprise Fv.44 Bussveien, Gausel stasjon – Nådlandsbråtet

Totalentreprise Fv.44 Bussveien, Gausel stasjon – Nådlandsbråtet

Tjenester:

Entreprisen omfatter utvidelse fra tofeltsveg til «bussveiprofil». Utvidelsen strekker seg fra rundkjøringen med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle Forusvei. Strekningen er om lag 900 meter. I tillegg til dette ble gang-og sykkeltilbudet oppgradert i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det ble etableret busstasjoner på strekningen. To underganger ble revet samt et stort næringsbygg med boenheter. Det ble etablert to nye underganger med større lysåpning og lengde ved henholdsvis Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Det ble også anlagt sammenhengende veglys langs hele strekningen. Overvannsystem ble fornyet og slippes ut i det kommunale overvannsnettet. Prosjektet omfattet også prosjektering og utførelse av nye grøftetraseer samt ivaretakelse av teknisk infrastruktur for Stavanger kommune, Get, Lyse Elnett/Fiber og Telenor.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4