Du er her:
Ny hovedvannledning vest – E1 Langevatn Fjermestad

Ny hovedvannledning vest – E1 Langevatn Fjermestad

Tjenester:

Entreprisen omfatter etablering av ny hovedvannledning for IVAR IKS med GRP rør på Ø1400 og PE sjøledning Ø1600 i Edlandsvatnet.
Arbeidet startet på IVARsitt behandlingsanlegg ved Langevatn i Gjesdal kommune og fram til Eksisterende styringsbasseng på Fjermestad i Time
kommune. I tillegg ble det etablert tverrforbindelse mellom styringsbasseng 1- og 2 på Fjermestad.
Sjøledning ble produsert med speilsveis og den ble gradvis skjøvet ut i Edlandsvatnet. Dykkere gjennomførte arbeid underveis i prosessen. Høyt
presisjonsarbeid ble utført med tilkopling av landforankring på begge landsidene. Sjøledning ble kontrollert senket etter tilkobling.
Prosjektet omfattet kryssing av Fv506 Timevegen, myrer og bekker.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
rogfast
e6
Bilde4