Du er her:
Ny hovedvannledning vest – E1 Langevatn Fjermestad

Ny hovedvannledning vest – E1 Langevatn Fjermestad

Tjenester:

Entreprisen omfatter etablering av ny hovedvannledning for IVAR IKS med GRP rør på Ø1400 og PE sjøledning Ø1600 i Edlandsvatnet.
Arbeidet startet på IVARsitt behandlingsanlegg ved Langevatn i Gjesdal kommune og fram til Eksisterende styringsbasseng på Fjermestad i Time
kommune. I tillegg ble det etablert tverrforbindelse mellom styringsbasseng 1- og 2 på Fjermestad.
Sjøledning ble produsert med speilsveis og den ble gradvis skjøvet ut i Edlandsvatnet. Dykkere gjennomførte arbeid underveis i prosessen. Høyt
presisjonsarbeid ble utført med tilkopling av landforankring på begge landsidene. Sjøledning ble kontrollert senket etter tilkobling.
Prosjektet omfattet kryssing av Fv506 Timevegen, myrer og bekker.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus