Du er her:
Utbedring av plattform på Egersund stasjon

Utbedring av plattform på Egersund stasjon

Tjenester:

Entreprisen omfatter oppgradering av Egersund stasjon med bytte av eksisterende mellomplattform mellom spor 1 og 2.

Ny mellomplattform har en strekning på 250 meter. Hele plattformen ble reetablert med betongelementer og asfaltert dekke, nye taktile belegg og ledelinjer slik at teknisk regelverk og regelverket for tilgjengelighet oppfylles.

Det ble tillagt for fremtidige kabler og tilgang til bolter rundt mastefundamentene for bruen til fylkesveien.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4