Du er her:
Fv. 47 Karmsundgata – Parsell: Opelkrysset – Storasundkrysset

Fv. 47 Karmsundgata – Parsell: Opelkrysset – Storasundkrysset

Oppdraget omfattet utvidelse av Fv.47 Karmsundgata fra 2 til 4 kjørefelt for biltrafikk på ca. 1080 m, samt etablering av sykkelveg med fortau langs strekningen på ca. 800 m.

To nye stålbruer for gang og sykkeltrafikk ble etablert. Eksisterende bro på betongelement ble revet.

Arbeidene omfattet også vann- og avløpsarbeider for Haugesund kommune. Kabelarbeider for Haugaland kraft energi samt Gasnor som hadde ledning som skulle ivaretas igjennom anleggsgjennomføringen samt forlengelse av GS-kulvert.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4