Du er her:
Paradis stasjon – kryssing av jernbane

Paradis stasjon – kryssing av jernbane

Tjenester:

Prosjektet omfatter boring av avløp for nybygg under jernbane for å koble på eksisterende VA. Det ble gravd opp hull på østsiden av jernbanen hvor VA ble frigjort, samtidig et hull på vest siden. Herfra ble det utført boring av 4 stk. rør, i disse er det trukket vannledning, spillvann og overvann. Videre ble dette tilkoblet eksisterende VA og trekkerør ble avsluttet i ny trekkekum.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4