Du er her:
VVA-anlegg Reemarka

VVA-anlegg Reemarka

Tjenester:

Prosjektet omfattet opparbeidelse av vei, vann og avløp for nytt boligfelt.

Etablering av veier, gangveier og stier, grøntområder og lekeplasser, renovasjonsanlegg, støyskjerm og tomter for totalt 62 enheter. Det ble masseflytting og masse utskiftning av myr, sanering av eksisterende VA ledninger i tilstøtende gater, sprengning, legging av rør for VA samt etablering av murer i løstein.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4