Du er her:
Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke 2021 – 2026

Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke 2021 – 2026

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av

oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder,

utstyr og installasjoner.

 

I hovedsak gjelder dette rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Kontrakten inkluderer kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang.

Vegnettet som omfattes av oppdraget, inkludert armer og ramper:

Veglengden er totalt 466,509 km.

Trafikken på vegnettet varierer fra om lag ÅDT 20 til om lag ÅDT 3200.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6