Du er her:
Driftskontrakt 902 Arendal Øst 2010 – 2015

Driftskontrakt 902 Arendal Øst 2010 – 2015

Drift og vedlikehold av riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei kommuner, samt i deler av Arendal, Froland og Åmli kommuner. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), 538,322 km veg totalt.

 

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa