Driftskontrakt 902 Arendal Øst 2010 – 2015

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør
  • Oppstart: 1. september 2010
  • Ferdig: 31. august 2015
  • Kontraktsum: ca. 145 mill

Drift og vedlikehold av riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei kommuner, samt i deler av Arendal, Froland og Åmli kommuner. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), 538,322 km veg totalt.