Driftskontrakt Stavanger 2011-2017

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest
  • Oppstart: 1. september 2011
  • Ferdig: 31. august 2017
  • Kontraktsum: ca. 435 mill.

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Klepp, Time, Finnøy, del av Sandnes, Gjesdal og Hjelmeland Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 928 km veg totalt.