Du er her:
Driftskontrakt Stavanger 2006 – 2011-2017

Driftskontrakt Stavanger 2006 – 2011-2017

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Klepp, Time, Finnøy, del av Sandnes, Gjesdal og Hjelmeland Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 928 km veg totalt.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa