Erosjonssikring Fv 975 Jogla bru 10-0626

Fakta

  • Tjenester: Plastring/Erosjonssikring
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Mai 2015
  • Ferdig: August 2015
  • Kontraktsum: ca. 2 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Risa har utført understøp av fundamenter, støp av betongplate i elveløpet mellom landkar. Erosjonssikring med sprengstein av elveløp og elvebredde nedstrøms for brua.