Du er her:
Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen utbedres med ny rundkjøring, gs-veg og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. 510 Kleppvegen.
Prosjektet ligger i Sola kommune. Det rives to bygninger i tilknytning til prosjektet en landbruksbygning og en lagerbygning/garasje. På samme eiendom håndteres forurensede masser etter en gammel nedlagt bensinstasjon som var på området. Det bygges itillegg  flere private adkomstveger og oppføres støyskjermer. Samt legges nytt overvannsystem.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1