Du er her:
Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen utbedres med ny rundkjøring, gs-veg og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. 510 Kleppvegen.
Prosjektet ligger i Sola kommune. Det rives to bygninger i tilknytning til prosjektet en landbruksbygning og en lagerbygning/garasje. På samme eiendom håndteres forurensede masser etter en gammel nedlagt bensinstasjon som var på området. Det bygges itillegg  flere private adkomstveger og oppføres støyskjermer. Samt legges nytt overvannsystem.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder