Du er her:
Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen utbedres med ny rundkjøring, gs-veg og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. 510 Kleppvegen.
Prosjektet ligger i Sola kommune. Det rives to bygninger i tilknytning til prosjektet en landbruksbygning og en lagerbygning/garasje. På samme eiendom håndteres forurensede masser etter en gammel nedlagt bensinstasjon som var på området. Det bygges itillegg  flere private adkomstveger og oppføres støyskjermer. Samt legges nytt overvannsystem.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa