Grunnarbeid Tjørhom transformatorstasjon

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: Statnett
  • Oppstart: Mai 2017
  • Ferdig: September 2017
  • Kontraktsum: Ca. 16,5 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Bygging av ny 420 kV koblingsstasjon på Tjørhom er et ledd i en spenningsoppgradering av sentralnettet fra 300 kV til 420 kV for strekningen mellom Kristiansand og Sauda. Nye Tjørhom koblingsstasjon er en del av prosjektet Vestre korridor. Risa har utført grunnarbeidene for prosjektet.