Hennøy vindpark

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: FALCK RENEWABLES VIND AS
  • Oppstart: Mai 2018
  • Ferdig: Juni 2019
  • Kontraktsum: ca. 90 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektering og bygging av ny ro-ro kai, adkomstvei, internveier, møllefundamenter og klargjøring av trafotomt.