Nye Bryne vgs. K201 Grunnarbeider

Fakta

  • Tjenester: Skoler
  • Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2013
  • Kontraktsum: ca. 6 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider for bygging av nye Bryne VGS. Utgraving av tomten og tilpasse terrenget. Totalt ca. 20 000 m3 masser.

Graving, legging og montering/tilkobling av VA ledninger. Omlegging av høyspent og lavspent anlegg over tomten
Mindre rivearbeider: støttemurer, asfalt og kantstein.