Du er her:
Nye Bryne vgs. K201 Grunnarbeider

Nye Bryne vgs. K201 Grunnarbeider

Tjenester:

Grunnarbeider for bygging av nye Bryne VGS. Utgraving av tomten og tilpasse terrenget. Totalt ca. 20 000 m3 masser.

Graving, legging og montering/tilkobling av VA ledninger. Omlegging av høyspent og lavspent anlegg over tomten
Mindre rivearbeider: støttemurer, asfalt og kantstein.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6