Nye Haukland kraftverk

Fakta

  • Tjenester: Småkraft
  • Oppdragsgiver: Holm AS
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2013
  • Kontraktsum: ca. 10 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

På oppdrag fra Dalane Kraft AS bygget Ny kraftstasjon, avløpskulvert og rørgate sammen med Holm AS. Grunnarbeider og  rørgate er har Risa AS ansvaret for.