Du er her:
Stokkelandsåna kraftverk

Stokkelandsåna kraftverk

Tjenester:

Prosjektet omfatter inntaksdam, vannveg og kraftstasjon med tilhørende terrengarbeider. Vannvei vil bestå av nedgravd rørgate fra inntaksdam til kraftstasjon i dagen.
Anlegg har i dag en års produksjon på om lag 8,4 GWh (tilsvarende ca 420 husstanders årlige gjennomsnittsforbruk).

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6