Du er her:
Stokkelandsåna kraftverk

Stokkelandsåna kraftverk

Tjenester:

Prosjektet omfatter inntaksdam, vannveg og kraftstasjon med tilhørende terrengarbeider. Vannvei vil bestå av nedgravd rørgate fra inntaksdam til kraftstasjon i dagen.
Anlegg har i dag en års produksjon på om lag 8,4 GWh (tilsvarende ca 420 husstanders årlige gjennomsnittsforbruk).

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa