Stokkelandsåna kraftverk

Fakta

  • Tjenester: Småkraft
  • Oppdragsgiver: Småkraft AS
  • Oppstart: 2008
  • Ferdig: 2009
  • Kontraktsum: ca. 7 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet omfatter inntaksdam, vannveg og kraftstasjon med tilhørende terrengarbeider. Vannvei vil bestå av nedgravd rørgate fra inntaksdam til kraftstasjon i dagen.
Anlegg har i dag en års produksjon på om lag 8,4 GWh (tilsvarende ca 420 husstanders årlige gjennomsnittsforbruk).