Støyskjerm Orstadvegen

Støyskjerming - Risa

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Klepp kommune/Kverneland Næringspark
  • Oppstart: Februar 2014
  • Ferdig: Juni 2015
  • Kontraktsum: ca. 5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider og fundamentering for ca. 740m støyskjerm, samt grøntarbeider.