Tjøtta Gard – VVA og tomtearbeider

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Team Bygg AS
  • Oppstart: Mai 2018
  • Ferdig: August 2020
  • Kontraktsum: Ca. 36 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Totalt skal det bygges 220 boliger på området som dekker ca. 65 dekar.
Risa har ansvar for komplett infrastruktur med veier, vann og avløp samt opparbeidelse av leke- og grøntområder.