Du er her:
Tonstad vindpark

Tonstad vindpark

Tjenester:

Grunnarbeider og infrastruktur vil starter sommeren  2018. Bygging av servicebygg starter høsten 2018 og skal være tett før vinter 2018.  Støpning av 51 turbinfundamenter starter våren 2019. Kontraktens varighet er til høst 2019.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6