Tonstad vindpark

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: Engie Norden AB
  • Oppstart: Mai 2018
  • Ferdig: Desember 2019
  • Kontraktsum: Ca. 400 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Grunnarbeider og infrastruktur vil starter sommeren  2018. Bygging av servicebygg starter høsten 2018 og skal være tett før vinter 2018.  Støpning av 51 turbinfundamenter starter våren 2019. Kontraktens varighet er til høst 2019.