Miljøsanering, gjennvinning og riving

Gjennvinning og riving - Risa

Sikker riving av bygg og høyest mulig gjenvinningsgrad er en av vår tids største utfordringer.

Vi har spesialkompetanse og riktig utstyr for å gjennomføre riveoppdrag på en sikker måte. Vi kildesorterer og sikrer optimal gjenvinning av ressursene som ligger i bygninger og andre anlegg som rives.

Vi kartlegger og etablerer nødvendige tiltak som sikrer et trygt og godt miljø for mennesker, dyr og planteliv.