ByggHaugesund2020 – entreprise B01 Grunn- og rivearbeider

Fakta

  • Tjenester: Næringsbygg | Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Helse Fonna HF
  • Oppstart: Januar 2018
  • Ferdig: November 2018
  • Kontraktsum: ca. 41 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

I prosjektet inngår kartleggingsarbeid for  alle systemer i sykehusets lavblokk og frakobling/omlegging av disse. Riving av sykehusets lavblokk, 1 p-hus, 3 bolighus og 1 barnehage. Opparbeide nytt teknisk rom. Sprenging og masseflytting ca. 50 000m3. Omlegging av mye eksisterende infrastruktur. Samt opparbeide og levere ferdig byggegrop til byggetrinn 2 – Nybygg.