Riving, sikring og opprydding på Tittelsnes fort

Fakta

  • Tjenester: Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
  • Oppstart: Oktober 2012
  • Ferdig: November 2012
  • Kontraktsum: ca. 2,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Sikring ca 27 mindre bunkeranlegg med tilhørende løpegraver på Tittelsnes fort i Sveio kommune. Rivearbeider, rydding, gjenstøping av åpninger, innsetting av solide gitterporter, rydding av løpegraver for tre og buskas, sikring av løpegraver ved oppfylling m.m.